«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր 2020
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Մարդ-վայրի բնություն հակամարտության ուսումնասիրություն
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաստանի հյուսիսային համայնքներում որպես աղքատության նվազեցման եվ կենսաբազմազանության պահպանության խթան (OFDNA)

Բնապահպանական ծրագրերի աշխատակից

 

Գերմանիայի Բնության Պահպանության Միության (NABU) հայաստանյան մասնաճյուղն աշխատանքի է հրավիրում բնապահպանական ծրագրերի աշխատակցի:

Պարտականություններ

 • Կազմակերպության տարբեր ծրագրերում գործառույթների իրականացում,
 • Աշխատանք համայնքների հետ,
 • Կազմակերպության գրանտային ծրագրերից մեկի համակարգում,
 • Տվյալների վերլուծություն և հաշվետվությունների կազմում երկու լեզուներով (ռուսերեն և անգլերեն),
 • Էկոկրթական միջոցառումների և դասընթացների կազմակերպում և վարում:

Պահանջներ

 • Ծրագրերի համակարգման և իրականացման փորձ
 • Ծրագրերի թղթաբանության գրագետ վարում
 • Հաճախակի գործուղումների դեպքում առարկությունների բացակայություն
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Համակարգչային բազային գիտելիքներ
 • Գրագետ նամակագրության ունակություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Աշխատանքային փորձը պարտադիր է
 • Ցանկալի է սեփական մեքենայի առկայություն

Պայմաններ

Մշտական աշխատանքի վայր, աշխատանքային գրաֆիկ 5/2, լրիվ աշխատանքային օր

Դիմելու համար անցնել հետևյալ հղումով։