«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր 2020
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Մարդ-վայրի բնություն հակամարտության ուսումնասիրություն
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացումը Հայաստանի հյուսիսային համայնքներում որպես աղքատության նվազեցման եվ կենսաբազմազանության պահպանության խթան (OFDNA)

Բնապահպանական ծրագրերի աշխատակից-թռչնաբան

Գերմանիայի Բնության Պահպանության Միության (NABU) հայաստանյան մասնաճյուղն աշխատանքի է հրավիրում բնապահպանական ծրագրերի աշխատակցի-թռչնաբանի:

Պարտականություններ

 • մասնակցություն դաշտային հետազոտական աշխատանքներին,
 • տվյալների վերլուծություն և հաշվետվությունների կազմում երկու լեզուներով (ռուսերեն և անգլերեն),
 • էկոկրթական միջոցառումների և դասընթացների կազմակերպում և վարում,
 • աշխատանք համայնքների հետ:

Պահանջներ

 • Համապատասխան մասնագիտական կրթություն (կենսաբանություն, կենդանաբանություն,
 • Հայաստանի թռչունների ճանաչում (Identification)
 • Դաշտային հետազոտությունների կազմակերպման և իրականացման հմտություններ
 • Հաճախակի գործուղումների դեպքում առարկությունների բացակայություն
 • Ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Պատասխանատվության բարձր զգացում
 • Համակարգչային բազային գիտելիքներ
 • Գրագետ նամակագրության ունակություն
 • Սովորելու ցանկություն
 • Աշխատանքային փորձը պարտադիր չէ
 • Ցանկալի է սեփական մեքենայի առկայություն

Պայմաններ:

Մշտական աշխատանքի վայր, աշխատանքային գրաֆիկ 5/2, լրիվ աշխատանքային օր

Դիմելու համար անցնել հետևյալ հղումով։