Մաքուր ապագա
Համայնքահեն բնապահպանությունը և ադապտացումը կլիմայի փոփոխությանը Սյունիքի մարզում
Կրեատիվ լեռներ
«Գյուղական Տուրիզմի Զարգացման» ծրագիր
«Օրգանական գյուղատնտեսության զարգացման» ծրագիր
Ջրաճահճային տարածքների ուսումնասիրություն և պահպանություն Արաքսի հովտում
/ Պարունակություն / Գիշատիչ թռչունների բնադրման վայրերի ուսումնասիրություն

Գիշատիչ թռչունների բնադրման վայրերի ուսումնասիրություն

Մենք շարունակում ենք գիշատիչ թռչունների բնադրման վայրերի ուսումնասիրության աշխատանքները:

Մեր կողմից ուսումնասիրվող թիրախային տեսակներն են՝

  • քարարծիվը (Aquila chrysaetos)
  • գիշանգղը (Neophron percnopterus)
  • մորուքավոր անգղը (Gypaetus barbatus)
  • սպիտակագլուխ անգղը (Gyps fulvus)։

Հետազոտությունների ժամանակ, սակայն, հայտնաբերվում և գրանցվում են նաև այլ տեսակներին պատկանող բներ և դրանց ակտիվության մասին տվյալներ:

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության և ««Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի հետ համագործակցության շնորհիվ այս անգամ մեր հետազոտական թիմն այցելել էր «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոցի «Կաքավաբերդ» և «Գառնի» տեղամասեր ՝ գիշատիչ թռչունների բնադրման վայրերի ուսումնասիրության նպատակով:

Ուսումնասիրությունների ընթացքում դիտարկվել են հետևյալ տեսակները՝

  • գիշանգղը (Neophron percnopterus)
  • սպիտակագլուխ անգղ (Gyps fulvus)
  • մորուքավոր անգղ (Gypaetus barbatus)