/ Պարունակություն / «Ջրաճահճային Տարածքների Ուսումնասիրություն և Պահպանություն...

«Ջրաճահճային Տարածքների Ուսումնասիրություն և Պահպանություն Արաքսի Հովտում» նախագիծ

Մենք շարունակում ենք «Ջրաճահճային Տարածքների Ուսումնասիրություն և Պահպանություն Արաքսի Հովտում» նախագիծը, որի շրջանակներում իրականացնում ենք տարածքների և կենսաբազմազանության ուսումնասիրություն։

Այս անգամ մեր աշխատակիցները այցելելով Արաքսի հովտի տարածքները ևս մեկ անգամ իրականացրել են թռչունների հաշվառում, որի ընթացքում գրանցել են բազմաթիվ թռչունների տեսակներ՝

 • Հոպոպ (Upupa epops)
 • Առափնյա կտցար (Tringa stagnatilis)
 • Գարնանային գեղգեղիկ (Phylloscopus trochiloides)
 • Դաշտային մկնաճուռակ (Circus cyaneus)
 • Դեղնագլուխ խաղտտնիկ (Motacilla  citreola)
 • Եգիպտական տառեղ (Bubulcus ibis) 
 • Լեռնային ձիաթռչնակ (Anthus spinoletta)
 • Կապտափող սոխակ (Luscinia svecica)
 • Կիսասպիտակավիզ ճանճորս (Ficedula semitorquata)
 • Ճահճային մկնաճուռակ (Circus aeruginosus)
 • Սև ցին (Milvus migrans)
 • Սևագլուխ քրքջան (Larus ichthyaetus)
 • Սևուկ կտցար (Tringa totanus)

Եվ սա միայն փոքր մասն է այն տեսակների, որոնց մենք հանդիպել ենք և որոնք բնադրում կամ էլ չուի ընթացքում անցնում են այս տարածքով։

Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է տվյալ տարածքների կարևորությունը։ Այստեղ բնադրում են բազմաթիվ տեսակներ, որոնց թվում են նաև վտանգված և նույնիսկ ոչնչացման եզրին կանգնած թռչունները։ Արաքսի հովիտը կարևոր կետ է նաև միգրացիա կատարող թռչունների համար։ 

Հիշեցնենք, որ նախագիծը իրականացնում է Գերմանիայի Բնության Պահպանության Միության (NABU) հայաստանյան մասնաճյուղը՝ Michael Otto Umweltstiftung բնապահպանական հիմնադրամի աջակցությամբ։